A gyermekvédelmi program bemutatása

civilek a gyermekekért_logoMiről szól az abúzus megelőző program?

A “Civilek a Gyermekekért – 7 lépésben a megelőzésért” program a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával valósult meg Budapesten és több vidéki városban, az ottani civil szervezetek és a velük kapcsolatban álló oktatási intézmények pedagógusai, valamint a szülői közösség bevonásával.

A “7 lépésben a megelőzésért” program célja

A program célja, hogy helyi szinten bővítse az előbb említett civilek, azaz a gyermekekkel napi szinten kapcsolatban álló felnőttek ismereteit a gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések megelőzéséről, a veszélyhelyzetek elkerüléséről, a témáról való hatékony kommunikációról.

A program a gyermekek környezetében élő civilek oktatásán, a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések megelőzésének témakörében kíván támpontokat nyújtani, és a résztvevők érzékenyítésén keresztül kívánja erősíteni a felnőttek felelősségvállalását az abúzus megelőzésében.

Milyen lépésekből állt a bevezetés

A módszer a Blatt Áfram nevű izlandi partnerszervezet több évtizedes tapasztalaton nyugvó programjának adaptációja, amelynek alapját az amerikai Darkness to Light (D2L) program képezte. A folyamat során a saját rendszerünkbe emeltük át az itthon már sikeresen működő, hasonló megelőzési programok tapasztalatait. Ezzel elősegítve és hatékonyabbá téve a gyermekbántalmazás megelőzésében vállalt szerepünket.

  1. A módszer bevezetése során első körben az izlandi trénerek a Budapesten és a vidéki városokban működő helyi civil szervezetek által delegált 2-2, összesen 10 főt képeztek módszerspecifikus moderátorrá.
  2. Második körben az elsajátított tudás birtokában a kiképzett moderátorok saját lakókörnyezetükben, helyi szinten a közreműködő civil szervezetek segítségével toborzott résztvevőket (az élet különböző területein a gyermekekkel kapcsolatban álló felnőttek) egy 3 órás képzés keretében végigvezetik a “7 lépés” módszerén.

Célkitűzésünk az abúzus megelőzésében

A hosszú távú cél a MEGELŐZÉS, mint SZEMLÉLET minél szélesebb körben történő terjesztése, valamint, a gyermekekért felelősséget vállaló civilek összekapcsolása egy országos hálózat keretében.